Asker vatan savunmasını yapmak ve harp sanatını öğrenmek için belirli bir süre silah altına alınan kişilerdir. Askerlik eğitimin de silah kullanmanın öğretildiği kadar sabırlı, disiplinli, eğitimli, zorluklara katlanmayı, temiz ve bakımlı olmakta öğretilir. Askerlik eğitimine gün erkenden şahsi ve bulunduğu mıntıkayı temizlemekle başlanır. Kahvaltı ve spor eğitimine devam edilir. Eğitimde düşmana karşı taarruz ve savunma teknikleri öğretilir.

Bütün silah bilgileri öğretilir. Her türlü silahı kullanmayı ve yapılacak her türlü silahlı saldırı önleyecek eğitimlerde verilir. Bu eğitimlerde sürünme, sızma, pusu kurma, pusudan kurtulma, patlayıcı maddelerini imha etme, patlayıcı maddeleri tuzaklama, göğüs göğüse muhabere gibi savaş sanatları ve teknikleri de öğretilir. Bu eğitimler gece de verilerek gece görüş sahası aynı silah ve savaş taktiklerini gece de kullanma kabiliyeti gösterilir. Bu eğitimler zorluklara dayanabilme, disiplinli olmam ve düzenli olma, sabırlı olma, istihbarata alma ve istihbarata karşı koyma eğitimlerini vererek disiplinli ve vatanını seven her koşulda dikkatli olmaya özen gösteren karşılaşabileceği her türlü zorluklara ve olumsuzluklara karşı koyma, onları bertaraf etme yeteneğine ve bilgisine sahip olan mantıklı insanlar yetiştirilir. Vatanını seven, bayrağını koruyan, milletine sahip çıkmayı bilen, ülkesinin her köşesinde seve seve görevini ifa etmeyi bir vatan borcu bilincinde eğitim görürler.

Askerlik eğitimi zor ve meşakkatli bir iş olup aynı zamanda bir gönüllülük esasına dayanan görevdir.

Askerlik Eğitimi Sırasında Verilen Eğitimler

  • Göğüs göğüse muharebe
  • Savunma ve saldırı teknikleri
  • Taarruz taktiği
  • Çeşitli silahların kullanımı
  • Psikolojik eğitimler
  • Temizlik, düzen ve disiplin eğitimleri verilir.

Göğüs göğüse Muharebe Nedir

Askerlik sırasında verilen temel eğitimlerden biri göğüs göğüse muharebe eğitimidir. Bu eğitimde düşmanla yakın bir temas halindeyken kendini düşmana karşı savunma ve saldırı yaparak etkisiz hale getirme teknikleri öğretilerek düşmanı etkisiz hale getirme eğitimidir.

Askerlik eğitimi insanları savaş sırasında ya da herhangi bir saldırı durumunda karşı tarafın etkisiz hale getirilmesinin nasıl yapılacağını öğretilmesi ve burada öğretilenleri karşılaştığı bu durumlar karşısında uygulamaya sokmasıdır. Askerlik eğitimi aynı zamanda insanları sivil hayata da hazırlar. Askeri eğitimler arasında sadece savaş eğitimleri yoktur. Sivil hayata hazırlama ve hayatını idame ettirme konusunda tecrübeli ve bilinçli hale getirip psikolojik olarak sivil hayata adapte olmasına da yardımcı olacak psikolojik eğitimlerde verilmektedir. Ayrıca mesleki eğitimlerde verilerek askeriyenin içinde ve dışında bu mesleklerden faydalanabilmek için sıkı ve disiplinli eğitimler verilerek kendilerini geliştirme konusunda fayda sağlanabilir. Kısacası askerlik eğitimi insanları bilinçli ve farkındalığı yüksek bir birey haline gelmesine yardımcı olur.