Günümüzde bankacılık oldukça büyük ve önemli bir sektördür. Bankacılıkta özellikle sektörün yeni kurulmaya başladığı yıllarda, bazen bankalar, bazen de müşteriler ve hatta ülke yönetimleri çeşitli sorunlarla karşılaştılar. Bu sorunlar, Türkiye’de de yaşandığı gibi kimi zaman, vatandaşların hortumlanması şeklinde olurken, kimi zaman da bankaların, sistemin ya da bankanın batacağı şeklinde yaratılan çeşitli sansasyonlar nedeniyle nakit sıkıntısına düşerek batması şeklinde olmuştur.

BDDK Nedir? Neden kurulmuştur?

BDDK yani Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu bankacılık sektöründeki sorunların çözülmesi ve daha önemlisi sektörde yaşanabilecek bu ve buna benzer sorunların önlenmesi için kurulmuştur. BDDK Bankacılık sektöründe yapılan neredeyse bütün işlemleri takip etmekte ve denetlemektedir. Bankaların borçları, alacakları, sahip oldukları nakit para miktarı, kullandırdıkları ve kullandıkları krediler gibi daha birçok veriyi toplayıp değerlendirerek bankaların mali durumunu denetler. BDDK aynı zamanda bankaların yurt içi ve yurt dışında bulunan diğer bankalarla olan ilişkilerini de kontrol etmektedir.

BDDK Neden Önemlidir?

Bankacılık sektörü ülke ekonomilerinde oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Tarım, sanayi, eğitim, ulaşım gibi birçok sektör için kredi sağlaması nedeniyle büyük önem taşıyan bankaların aynı zamanda kredi çeken kişi veya kurumlara yatırımları önleyecek kadar yüksek faiz oranları sunmaması gerekmektedir. Fakat kredi çeken kişinin de bankanın da amacı kar elde etmektir ve bu ortak hedef aynı zamanda biri kazandıkça diğerinin kaybetmesi anlamına gelmektedir. Genel olarak faiz oranlarını kendileri belirliyor olsalar da bankaların bu oranları belirlerken iyi niyet ilkesinden uzaklaşıp uzaklaşmadığını, sadece kendilerinin değil müşterilerinin de çıkarlar ve haklarını koruyup korumadığını denetleyen kurumdur BDDK. Bankaların elindeki tüm nakdi kredi olarak kullandırmasını engelleyen mevduat munzam karşılık oranlarını da yine BDDK belirler. Bu karşılık oranı bankaların herhangi bir sansasyon durumunda acil nakit ihtiyacını karşılayamayarak batmasını engellerken aynı zamanda müşterilerine bankalarda bulunan mevduatlarının tamamını veya bir kısmını istedikleri an geri ödeme imkanı sağlar.